Ngày 01/12/2019, sẽ bắt đầu diễn ra giải đua xe máy điện toàn quốc với tên gọi Cung đường xanh – The Green Trail. Đây là một cuộc đua đường trường sử dụng phương tiện là xe