Nếu rơi vào tình huống phải cầm cố xe vì thua bài, casino, bạn hãy bỏ túi cho mình một vài kinh nghiệm giúp bạn nâng cao giá trị của chiếc xe với người mua.