Nắm bắt những chiêu trò của những tiệm sửa xe không uy tín. Nắm bắt được những quy trình tự bảo dưỡng và sửa xe máy tại nhà.