Để đáp ứng nhu cầu của các tay đua mê tốc độ, các nhà sản xuất luôn phải tìm tòi và nghiên cứu những chiếc xe đáp ứng được nhu cầu đó. Hãy cùng điểm danh những