Mô tô là loại xe đua độc đáo trong trò chơi online GTA V. Có thể sẽ cực kỳ thú vị khi được đua với một số loại xe nhanh nhất trong trò chơi, và đồng thời