Honda Wishbone trụ sở tại Trung Quốc vừa ra mắt người tiêu dùng mắt mẫu xe Honda CBF190TR và được bán tại thị trường nội địa Trung Quốc. Đây là mẫu xe được xây dựng và phát