Nằm trong kế hoạch kinh doanh của Vinfast,  cùng với các dòng ô tô gây tiếng vang lên, xe máy điện cũng là một sản phẩm tạo nhiều sự chú ý của tập đoàn này khi trình