Chuẩn bị thí điểm đo khí thải xe máy tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc đo khí thải xe máy sẽ được thực hiện trên phạm vi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 02 cho đến hết năm 2020. Theo đó, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy và Viện Khoa học Công nghệ Giao thông để thực hiện thí điểm kiểm tra khí thải xe máy.

Đối tượng thí điểm là các loại xe máy đã sử dụng từ 05 năm trở lên, việc đo khí thải được thực hiện tại Quận 1 và Quận Phú Nhuận trong thời gian thử nghiệm. 

Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí chính là sự phát thải của xe máy. Chính vì vậy, việc đo khí thải xe máy là rất quan trọng để góp phần cải thiện các chỉ số ô nhiễm không khí đang ở tình trạng đáng báo động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, các loại xe máy sẽ được đo thông số về khí CO, HC ở chế độ không tải. Sau khi được sửa chữa, các xe này sẽ tiếp tục được đo để phân tích tiếp mức độ ảnh hưởng tới môi trường. Như vậy, để hỗ trợ người dân kiểm soát khí thải xe máy, Sở Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh sẽ sử dụng trạm dịch vụ của các hãng xe đồng thời có những chính sách hỗ trợ để sửa chữa cho những người đưa xe tới để đánh giá mức độ ô nhiễm.

Với việc thí điểm đo khí thải xe máy, thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ đánh giá được đúng thực trạng của mức độ ô nhiễm đến từ xe máy, đồng thời qua đó khuyến khích người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường.