Rất nhiều người đi xe máy mà không biết có nhiều thói quen đi khiến cho xe máy hỏng rất nhanh. Hãy đọc bài viết sau để tránh những thói quen xấu khiến chiếc xe của bạn