Kết thúc một năm 2019 với nhiều thăng trầm của thị trường xe máy Việt. Nhìn lại một năm qua, có thể thấy chiếm lĩnh thị trường xe máy Việt vẫn là hãng xe Honda – hãng