SEA games 30 đã kết thúc nhưng dư âm của nó thì vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ. Đây có lẽ là kỳ SEA games thành công nhất của Việt Nam từ trước đến nay.