Có những thói quen đi xe mà rất nhiều người mắc phải vô tình làm chiếc xe nhanh hỏng. Cũng có những điều đơn giản mà rất nhiều người không biết để giúp chiếc xe được bền