Kể từ năm 2003, xe máy chạy bằng nhiên liệu bị cấm triệt để trong toàn thành phố, xe đạp bị cấm ở trung tâm, 6 thị trấn ngoại ô tại Yangon cũng hạn chế để xe