Xe máy là phương tiện chủ yếu của người dân Việt Nam. Hầu như trong mỗi gia đình đều có ít nhất 1 chiếc xe máy. Việc sửa chữa và bảo dưỡng xe máy là rất quan