Báo cáo tài chính mới nhất của Honda cho thấy, năm ngoái, số lượng xe máy hãng tiêu thụ trên thị trường đạt 2,56 triệu chiếc (chiếm 76,8% thị phần). Tính riêng lĩnh vực kinh doanh xe