Chưa bao giờ thị trường xe máy điện lại nhộn nhịp và đông đúc như bây giờ. Người dùng đang dần hướng sang sử dụng các dòng xe máy điện. Với sự phát triển của công nghệ,